sobhe-no.ir
1059
چهارشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۹
13
ارزیابی شبکه‌های اجتماعی از نگاه یک تحلیلگر

رتبه‌بندی تاکسی‌های آنلاین

دکتر محسن فینی‌زاده / در دهه‌های اخیر، نقش و اهمیت دارایی‌های نامشهود همزمان با افزایش سطح رقابت بین شرکت‌ها افزایش یافته است. یکی از دارایی‌های نامشهودی که مهم‌ترین عامل متمایزکننده یک شرکت و ایجاد مزیت رقابتی برای آن است، برند است. از آنجایی که عملکرد برند رابطه مستقیمی با عملکرد یک سازمان دارد، سنجش و پایش مستمر آن می‌تواند به‌عنوان ابزار مدیریتی قدرتمندی به مدیران در جهت نیل به اهداف کلی و استراتژیک سازمان‌ها کمک نماید. از آنجایی که عملکرد برند ماهیتی چند بعدی دارد تا‌کنون محققان مختلف معیارها و شاخص‌های مختلفی را با‌توجه به نیاز و دیدگاه خود برای ارزیابی برند معرفی کرده‌اند، ولی متأسفانه رویکرد یگانه و استانداردی در این زمینه وجود نداشته است. از این رو در این پژوهش سعی خواهد شد تا با بررسی افکار عمومی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ، شاخص‌ها و سنجه‌هایی که تا‌کنون برای سنجش عملکرد برند معرفی شده‌اند به صورت منسجمی مورد بررسی قرار گیرد.

گزارش

«شبکه کوچک» خانوادگی است

شماره‌های پیشین