sobhe-no.ir
1056
یکشنبه، ۲۵ آبان ۱۳۹۹
16

صبح نو

امیر دادبین

این روزها رسانه و برخی کاربران فضای مجازی سبک زندگی وی و قناعت او در زندگی را مورد تحسین قرار دادند. این موضوع از آنجایی مورد توجه قرار گرفت که کلیپی از وی در بنگاه معاملاتی مسکن منتشر شد که در آن اشاره می‌کرد یک خانه کوچک برای وی و همسرش کافی است و نیازی به خانه بزرگ و آنچنانی ندارد. 
نرگس

captcha
شماره‌های پیشین