sobhe-no.ir
1055
شنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۹
5
نگاهی به مواضع و اقدامات دموکرات‌ها، در سنگ بنا گذاشتن سلطه طلبی و تجاوز آمریکا به سایر کشورها

چرا نباید از انتخاب بایدن خوشحال بود؟

دکتر حسین کچویان / ​​​​​تصور اینکه بعد از صد و اندی تجربه پرهزینه و گذر از معبر تاریخی انقلاب اسلامی، کسانی باشند که لازم باشد برایشان در مورد بدی و زشتی‌های آمریکا استدلال شود، بسیار غریب و غیرقابل باور است؛ اما چاره چیست، ظاهرا ملکم‌خان‌ها و تقی‌زاده‌ها همچنان چون شبحی در شهر پرسه می‌زنند و خواهان ذلت و تحقیر مردم خویشند و با وجود اعجازهای مکرری که از قدرت و توانایی مردم دیده‌اند، روی عجز و ضعف مردم تحت تاثیر فشارهای دشمن سرمایه‌گذاری می‌کنند تا آن‌ را دستمایه معامله فروش ایران و ایرانی به دشمن به ثمن بخس و چند دلاری کنند که آن هم حاصل‌شدنی نیست! بدتر از اینکه چشم روی تجربه حدودا صدسال تجاوزگری آمریکا و قتل و غارت ده‌ها میلیون انسان در ده‌ها کشور می‌بندند تا با تحریف و مغالطه برای این یا آن منتخب یا حزب آمریکایی، برای گمراه ‌کردن و فریب مردم خود، پرونده خیرات و حسنات بسازند.

ليبرال دموكراسی آمريكايی تبديل به كمدی شده است

یو . اس . هوووو...

شماره‌های پیشین