sobhe-no.ir
1048
چهارشنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۹
16

صبح نو

هشتگ‌های روز

#وضع_تماشایی
 

از طنزهای تلخ تاریخ است، در آمریکا رییس‌جمهوری که خودش مجری انتخابات است می‌گوید: «این متقلبانه‌ترین انتخابات تاریخ آمریکاست». در مورد موضوع انتقال قدرت در صورت پیروزی رقیب‌ش هم پاسخ‌های دوپهلو و هشدار آمیز می‌دهد! این 
# وضع_تماشایی این روزهای جناب مستطاب آمریکاست.
#  افول_آمریکا.
سرباز ولایت

از # وضع_تماشایی همین بس که ملت آمریکا دارن برای بعد انتخابات مال و اموالشون را با تیر و تخته می‌پوشونند!
زائیر

# وضع_تماشایی یعنی دو کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا بر سر چپاول کردن باقی مانده آمریکا باهم مبارزه می‌کنند نه اصلاح وضع کشور! در این بین رخ دادن جنگ داخلی و مرگ مردم به واسطه کرونا و... هیچ اهمیتی ندارد!

عبارت حکیمانه # وضع_تماشایی، تنها کاربرد این روزهای آمریکا را برای ما بیان می‌کند که عبارت است از تماشا کردن و لذت بردن. نه دل بستن و معطل ماندن!
حمید لشکری

آمریکا اگر واقعاً ثبات سیاسی-اجتماعی داشت نیاز به ‌این همه مُحکم‌کاری با تیر تخته نداشت.
 # وضع_تماشایی.
حاج حیدر

captcha
شماره‌های پیشین