sobhe-no.ir
1047
دوشنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۹
13
گزارش

اطعام زائران رضوی از شاه عباس تا خیران امروزی این سفره قرن‌هاست بیمار شفا می‌دهد

بیش از همیشه به شفاف‌سازی در زمینه بودجه تئاتر نیاز است

بودجه تئاتر کجاست

یک مرکز دیگر از بخش خصوصی تئاتر، یعنی یکی از همان‌هایی که مدیریت وزارت مربوط، به‌جود و فعالیت‌شان می‌بالید، پس از هشتمین‌ماه جولان‌دهی ویروس مرگبار، با انتشار متنی غمناک، اعلام کرد که پس از یک دهه حیات، دیگر امکان نفس کشیدن ندارد و کرکره را پایین کشید.

شماره‌های پیشین