sobhe-no.ir
1017
چهارشنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
8
در جلسه دیوان عالی کشور مطرح شد

قتل‌ میترا استاد از نوع عمدی بود

نگاهی به تخلفات اخیر برخی مدیران شهری و اعضای پارلمان‌های شهری در كشور

بازی با رای و اعتماد مردم

انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، 29‌اردیبهشت سال‌1396 برگزار شد و به‌طور میانگین بیش از 70‌درصد كرسی‌های این شورا در شهرهای مختلف كشور را جناح موسوم به اصلاح‌طلب به‌دست آورد تا كمتر از یك سال دیگر این صندلی‌ها دوباره به رای گذاشته شوند. در این مدت عمده اخباری كه از این شوراها انعكاس یافته مربوط به تخلفات یا دستگیری یك یا چندنفر از اعضای این شوراها می‌شود. بیشترین تخلفات نیز ناشی از فساد مالی است اما تنی چند هم به اتهام فساد اخلاقی دستگیر شدند. فضای سیاسی حاكم بر انتخابات در بسیاری از شهرها موجب شد مردم در سیاست‌زدگی و هیجان‌های لیستی، افرادی را انتخاب كنند كه چندان شناختی از آنان نداشته و صرفا به‌خاطر اعتماد به لیست یك جناح، نام‌هایی را در برگه رای بنویسند كه نتیجه‌ آن در برخی موارد سوء مدیریت یا در برخی دیگر، ناپاكی باشد. با ورود آیت‌الله ابراهیم رئیسی به قوه‌قضاییه و رویكرد جدید قوه در مبارزه با فساد، یكی از گلوگاه‌هایی كه گاهی فسادهای گسترده در آن دیده می‌شود، در حوزه مدیریت‌های شهری است كه برخورد قانونی با آنان از سال گذشته به‌طور جدی درحال پیگیری است. نمونه‌وار، مواردی كه در شورای شهر پنجم و شهرداری‌های وابسته به آن‌ها در شهرهای مختلف، فسادی رخ داده كه منجر به دستگیری و تشكیل دادگاه شده را در گزارش امروز ملاحظه می‌كنید. آن‌ها منتخبانی بودند كه توزرد از آب درآمدند.

شماره‌های پیشین