sobhe-no.ir
1017
چهارشنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
15
خبر

صبح نو، استدلال سینماگران درباره نظارت در سینمای ایران را نقد کرده است

ناکامان پشت مرز

گزارش فاطمه ترکاشوند / سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی از همان ابتدا چند رقیب ایرانی نامتجانس داشته است. سینمای مشهور به «تبعیدی» که غالبا مفهومی برساخته از فیلم‌های ساخته شده توسط کارگردان‌هایی است که به قول پرویز صیاد به‌طور خودخواسته به تبعید رفته‌اند. دیگری سینمای موسوم به سینمای بین‌المللی که برخی بازیگران خصوصا زن به سودای گرفتن سهمی از آن، عرف داخلی را پشت سر گذاشته و با شرایط مطلوب آن سینما، در فیلم‌های خارجی یا به عبارت بهتر آمریکایی ظاهر شده‌اند. رقیب دیگر دهه‌های اخیر هم سینمای کوچک‌تری است که با تلاش کارگردان‌هایی به‌وجود آمده که هم تلاش کرده‌اند پایگاه داخلی خود را حفظ کنند و هم سهم‌شان را از سینمای جهان بگیرند. از سوی دیگر فضای کلی گفتمانی سینمای ایران همواره به سمت انتقاد از ممیزی حرکت کرده است. اینجا نگاهی انداختیم به موفقیت سینماهای رقیب در ایران و جهان تا ببینیم سینمای ظاهرا آزاد از سانسور چه افتخاراتی برای ملت ایران کسب کرده است.

شماره‌های پیشین