sobhe-no.ir
1012
چهارشنبه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
14
در سالروز درگذشت یار قدیمی امام، نگاهی به سیره‌ وی انداختیم

مخالف مارکسیسم و لیبرالیسم

حسین سرآبادانی تفرشی پژوهشگر هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام‌صادق(ع) / یکی از شخصیت‌های برجسته روشنفکری دینی در دوران معاصر، فقیه مجاهد آیت‌الله سیدمحمود طالقانی؟ره؟ است؛ مجاهدی که بخش زیادی از عمر خود را به مبارزه با ظلم اختصاص داد و به تعبیر امام راحل؟ره؟ یک‌عمر در جهاد و روشنگرى و ارشاد گذراند. او یک شخصیتى بود که از حبسى به حبس و از رنجى به رنج دیگر در رفت و آمد بود(1) و بدین‌جهت او را برای اسلام به‌منزله «ابوذر زمان» دانست و زبانش را چون شمشیر مالک اشتر بُرنده و کوبنده توصیف كرد.(2)

شماره‌های پیشین