sobhe-no.ir
1006
سه شنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۹۹
14
خبر

در شرایط کرونا بسیاری از مردم عزاداری‌های محرم را از فضای مجازی پیگیری کردند

عزاداری مجازی و میلیونی ایرانیان

فضای کرونازده کشور که به ماه محرم رسید، اتفاقات جدیدی رخ داد. طبعا برگزاری مجالس ماه محرم شبیه ماه رمضان نبود که بشود همان تمهیدات ماه رمضان را دوباره پیاده کرد. یکی از این تدبیرها این بود که پخش هیأت‌‌ها از فضای مجازی تسهیل شود؛ اتفاقی که باعث شد خیلی از مردم از این راه عزاداری کنند.

شماره‌های پیشین