نکته

حداقل دل‌شان را گرم کنید

زهرا اردشیری خبرنگار گروه زندگی

 هوا که سرد می‌شود بیشتر به چشم می‌آیند. انگار وقتی ما دست در جیب لباس‌های پشمی خودمان کردیم، لختی آنها بیشتر توی ذوق می‌زنند. کارتن‌خواب‌ها را می‌گویم؛ همان‌هایی که این روزها بیشتر از همیشه به توجه ما نیاز دارند. اگر رخت و لباسی در خانه دارید که خیلی وقت است از آن استفاده نکرده‌اید، اگر غذای گرمی آماده کرده‌اید و دل‌تان می‌خواهد یکی دیگر را هم سهیم کنید یاد کارتن‌خواب‌ها باشید؛ حتی اگر این کارها را هم نمی‌توانید انجام بدهید. حالا که سرما به بندبند استخوان‌شان رسوخ کرده، با یک نگاه مهربان، دل‌شان را گرم کنید. بدانید خیلی‌هایشان نمی‌خواهند اینطور زندگی کنند. اعتیاد بلای جان‌شان شده، آفت افتاده به زندگی‌شان و حالا بی‌خانمان هستند. خیلی‌هایشان قبلا خانه و زندگی داشته‌اند. طوری رفتار نکنید که انگار بیماری دارند و قرار است به شما هم منتقل کنند. از من می‌شنوید تحویل‌شان بگیرید و چند کلمه‌ای با آنها خوش و بش کنید. بگذارید فکر کنند هنوز هم در این جامعه می‌توانند جایگاهی داشته باشند. حداقل اینطور دلگرم‌شان کنید.