نکته

حاشیه‌های دوست‌نداشتنی

مصطفی وثوق‌کیادبیر گروه فرهنگ

سر فرهنگ‌وهنر این روزها بسیار شلوغ است. توجهات به او جلب شده و همه درباره‌اش حرف می‌زنند. فضای مجازی را که ببینی، بخشی از حرف‌ها از این قسم است. خود ما روزنامه‌نگارهای فرهنگی هم در دل این ماجرا هستیم و حتی به آن دامن می‌زنیم؛ اما این روزها که فرهنگ‌وهنر به‌اصطلاح روی بورس است، چه نمایی از خود نشان می‌دهد؟ در یک کلام حاشیه. از بیانیه کذایی صدای آبان بگیر تا حواشی معافیت مالیاتی اهالی فرهنگ‌وهنر. اصل ماجرا اما جایی دیگر رقم خورده است؛ چند روز پیش آنجایی که یکی از مقامات ارشاد از کاهش 10 تا 15 درصدی بودجه فرهنگ خبر داده و آب از آب تکان نخورده است. امسال هم بودجه فرهنگ محقق نشد و باز هم آب از آب تکان نخورد. دیدیم که طرح پاییزه کتاب با چه وضعیتی برگزار شد و احتمالا کتاب‌فروشان باید حالاحالاها دنبال پول‌هایشان بدوند. عموم مردم این چیزها را خیلی دنبال نمی‌کنند چون حاشیه‌های دوست‌نداشتنی محسوب می‌شوند. مردم حاشیه‌های دوست‌داشتنی را دنبال می‌کنند، ما هم همین‌طور. خیلی خودمان را هم نباید مبرا کنیم.