نکته

سیر تحول یک رفتار نابخردانه

عارف چراغیخبرنگار گروه زندگی /

تا همین دو دهه قبل تنبیه کودکان چه در خانه و چه در مدرسه آن‌قدر رایج و مرسوم بود که حتی در مدح آن شعر و مثل هم سروده بودند. تنبیه‌ها اشکال مختلفی داشتند اگر در مدرسه بود به چند خط کش ختم می‌شد و اگر در خانه بود تا چوب و فلک مراحل آن سپری می‌شد. امروزه اما تعریف تنبیه چه در مدارس و چه در خانه متفاوت شده است. معلم‌ها کمتر دست به چنین کاری می‌زنند و والدین هم آن را با قطع کردن پول تو جیبی انجام می‌دهند. اما فارغ از اینکه کدام روش درست است و بازدهی لازم را دارد. سیره علمای ما چیز دیگری می‌گوید. "اینکه با بچه‌های خود همان‌گونه رفتار کنید که توقع دارید خدا با شما رفتار کند." جمله‌ای است که سال‌ها به نقل آیت‌الله بهجت دست‌به‌دست می‌شود.