سرمقاله

حیات سیاسی نباتی

در شماره‌های گذشته پیش‌بینی کرده بودیم که هر قدر به برگزاری انتخابات نزدیک‌تر بشویم دامن‌زدن به شکاف‌های سیاسی، دو‌قطبی‌سازی‌ها  و نقار‌افکنی نهادهای درون نظام از جانب بعضی چهره‌ها و جریان‌های سیاسی تشدید خواهد شد. وضعیتی که به شدت به کار دوپینگ سیاسی می‌آید و همزمان توجه افکار عمومی را هم از مطالبات اصلی و واقعی دور خواهد کرد. حاشیه‌سازی‌های چند روز اخیر آقای رییس‌جمهوری را هم باید در همین چارچوب تحلیل کرد. دست رییس‌جمهوری و جریان حامی دولت حالا آنقدر خالی است که برای تداوم حیات نباتی سیاسی خود چاره‌ای جز این حاشیه‌آفرینی‌ها ندارد. از همین جهت است که از هیچ فرصتی برای دست انداختن، طعنه، نیش‌وکنایه افراد و نهادهای درون حاکمیت دریغ نمی‌کند. این اقدامات شاید در کوتاه مدت نقش داروی مخدر را برای پویا نشان دادن کارنامه دولت ایفا کند اما در درازمدت آبی برای مردم وکارنامه خالی دولت گرم نمی‌کند. پررنگ شدن شوآف‌های سیاسی دولت هم در همین چارچوب قابل تحلیل است.  آش به قدری شور شده که کار از دست‌ زدن و جیغ‌و‌هورا برای چهره‌های سیاسی به انتشار ذوق‌زده میدان جدید نفتی، آن‌هم از پشت تریبون عمومی رسیده است. از همین جهت است که حاشیه‌سازی‌های اخیر آقای روحانی، تلاش برای ادامه حیات نباتی یک جریان شکست خورده است.