شهادت وزیر نفت ایران به‌دست منافقین

محمدمهدی تندگویان، فرزند شهید، بعد از انتشار این دست‌خط در پستی نوشت: «شهید محمدجواد تندگویان پس از جنگ و آزادی اسرا در عراق به‌‌شهادت رسید. البته هیچ زمان تاریخ دقیق شهادت ایشان مشخص نشد؛ ولی در آذر‌۱۳۷۰، یعنی هشت سال بعد از این نامه اگر واقعی باشد، پیکر ایشان تحویل داده شد و همان موقع شایعه بود توسط تیم بازجویی منافقین در عراق تحت شکنجه به‌شهادت رسیده است».