چطور کمک کنیم؟

نیکوکارانی که تمایل دارند به یمن این روزهای مبارک همیار نیازمندان کشور باشند، می‌توانند کمک‌های خود را برای حمایت از فقرا به شماره‌کارت 6037997950099102 (کمیته امداد) و برای دستگیری از خانواده‌های بی‌سرپرست (ایتام) به شماره‌کارت 6037997950000027 (کمیته امداد) واریز کنند. آن دسته از خیرانی هم که نیت دارند مبالغ خود را برای مساعدت از زندانیان جرایم غیرعمد تحت‌حمایت ستاد دیه واریز کنند، از دو طریق واریز وجه به شماره‌کارت 6037997599039345 یا واردکردن کد دستوری #7777*780* می‌توانند اقدام کنند.