سر مقاله

بازی فرانسه

فرانسه در میانه مناقشه میان ایران و آمریکا به‌طور واضحی جانب واشنگتن را گرفته است. اگرچه کشوری مثل آلمان سعی می‌کند در این مناقشه موضعی محافظه‌کارانه و انزواجویانه بگیرد؛ اما به نظر می‌رسد مکرون به‌صورتی دقیق و هوشمندانه در زمین ترامپ بازی می‌کند و بخشی از طراحی آمریکا را پیش می‌برد. طرح کلی آمریکا، خارج‌نشدن ایران از تعهدات برجامی است؛ درحالی‌که کوچک‌ترین نرمشی از جانب ترامپ برای کم‌کردن تحریم‌ها صورت نگیرد و در نهایت در پی فشار اقتصادی، ایران به پای میز مذاکره بیاید. نقش مکرون در این طراحی، گفت‌و‌گو با دولت ایران برای صبر بیشتر و کم‌نکردن تعهدات برجامی است؛ اما دولت روحانی تاکنون دو گام برای کم‌شدن از تعهدات تهران برداشته و منطقی این است که از راهی که آغاز کرده، بازنگردد. هرگونه بازگشت از این راه، بدون گرفتن امتیاز بزرگ، بازی در نقشه آمریکاست. برجامی که فقط در آن ایران به تعهداتش پایبند باشد و باقی طرف‌ها نسبت به آن بی‌مسوولیت باشند، یک توافق ازبین‌رفته است و طبیعی است که ماندن تنها در این توافق، ضرری کامل است. به همین دلیل است که مکرون از ایران صبر بیشتر می‌خواهد چرا که اقدام تهران در نهایت غرب و آمریکا را وادار به دادن امتیازی بزرگ خواهد کرد. نکته مهم دیگر، نیاز ایران به برگ‌های بیشتر در مذاکره احتمالی درباره برجام است. مکرون می‌داند که بازگشت ایران به تعهدات قبلی نیازمند اعطای امتیاز از جانب آمریکاست.