سر مقاله

گل‌آلود کردن سرچشمه

قم، سرمنشأ اصلی انقلاب اسلامی است و اکنون دارای حجم متراکمی از نخبگان، سازمان‌ها و گفتمان‌هایی است که در ذیل حکمرانی جمهوری اسلامی به‌وجود آمده‌اند. منطق سیاسی حکم می‌کند که اگر جریان برانداز و نظام سلطه بخواهد خدشه‌ای به انقلاب وارد کند، ریشه‌های بنیادین آن را مخاطب قرار دهد. قم در چنین موقعیتی قرار دارد. تقریباً در تمامی 40ساله گذشته هم، اگر واقعه‌ای رخ داده، یا در این زمین ریشه داشته، یا آن را آماج حمله قرار داده است. چند صباحی است که نگرانی‌هایی در باب حال و روز مرکز فکری تشیع، بروز کرده که عمدتاً مختصاتی فرهنگی و معرفتی دارد؛ بخشی از آن به حوزه فرهنگ عمومی مرتبط است و بخشی دیگر به نقش‌آفرینی حوزه‌های تفکر و علمی. امام خمینی؟ره؟ در جایی در مورد قم فرمودند: «توجه داشته باشید کتاب‌ها و چیزهای دیگری که از قم منتشر می‌شود، غیر از کتاب‌هایی است که در سایر شهرها منتشر می‌شود. قم، شهر علم و اسلام است. اگر خطایی از قم منتشر شود در دنیا، علم می‌شود. این موضوع هم باید مورد توجه باشد که از قم چیز خلافی منتشر نشود.» تعمیم این هشدار به همه ساحات قم می‌تواند نشانگر جایگاه و در عین حال شرایط خطیری باشد که از ناحیه دشمنان آگاه و دوستانی غیرآگاه، بروز کند و خسارتش در طولانی‌مدت برای تشیع و ایران باشد.