سر مقاله

خودزنی تاریخی

 

در هفت ساله اخیر می‌توان دو جریان پرقدرت رسانه‌ای را شناسایی کرد: اولی جریانی که درصدد احیای چهره‌های منفور سیاسی است و دومی که به‌دنبال ملکوک کردن چهره‌های معتبر است. آبشخور هر دو جریان در رسانه‌های تصویری و مجازی ضدانقلاب قرار دارد که با پول‌های سعودی در لندن و واشنگتن راه‌اندازی شده‌ و با یارگیری از عناصر رسانه‌ای بریده، جانی تازه به حرکات رسانه‌ای اپوزیسیون برانداز داده‌اند. و نقطه هدف نیز، طبقات هوادار نظام اسلامی است که باورهای اصلی‌شان را محل خدشه و تخریب قرار دهد. در جریان اول، سفیدکردن روی تروریست‌های منافقین، سلسله طاغوتی پهلوی و رژیم اسرائیل در دستور کار قرار داشته و در جریان دوم، ضربه زدن به حیثیت نهادهای انقلاب نظیر سپاه، صدا‌و‌سیما، قوه قضاییه و... و عناصر مشهور انقلابی در رده‌های مختلف حکومتی یا مدنی. متأسفانه در سال‌های اخیر از سوی یک جریان هیجان‌زده و بی‌تجربه داخلی نیز به این جدال چندین ساله، شتاب داده شده و آن‌ها نمایشی پرقدرت از خودزنی را به نمایش گذاشته‌اند که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده‌است و در این سال‌ها و ماه‌ها کار را بدانجا رسانده که هیچ «کسی مقیم حریم حرم» نماند. آثار وضعی چنین رخدادی نگران‌کننده و گسترده است که عمدتاً ناشی از فقدان حافظه تاریخی و تمایل به شهرت‌یابی فوری است. درمان این درد هم جز از مسیر اصلاح همین زاویه دید ممکن نیست و آگاه‌سازی تنها راه آن است.