سرمقاله

محیط‌های پاک مجازی و حقیقی

جامعه و تحولات اجتماعی، اصلی‌ترین عرصه تغییرات در ایران معاصر بوده از صدر مشروطه تاکنون، چرا که فرهنگ به‌مثابه تمدن‌های ماقبل اسلام و دین به‌عنوان عمیق‌ترین لایه عقیدتی، در جان مردم نفوذ داشته و برخلاف تصور لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها، اقتصاد زیربنای دگرگونی‌های مدنی در ایران نبوده است. انقلاب اسلامی سدی بود در بازگشت به سنت در برابر تجدد و این مساله که در دوره جمهوری اسلامی به تضاد اسلام سیاسی و اسلام سکولار تحول یافت، نقطه نزاعی است که امروز غرب و غرب‌گرایان با نظام اسلامی پیگیری می‌کنند.در این کارزار، فرهنگ محوری‌ترین برخوردهاست و کسی نمی‌تواند مدعی آن شود که چون مشکلی اقتصادی‌ای در کشور وجود دارد، حاکمیت می‌بایست اصلاح، نظارت و مقابله با آسیب‌های اجتماعی، تهاجم فرهنگی و... را متوقف کند. این در شرایطی است که حاکمیت می‌بایست به‌طور توأمان محیط‌های پاک و سالم را برای فعالیت مردم فراهم آورد و شبکه‌های اجتماعی مجازی از پرمخاطب‌ترین این زمینه‌هاست. اصل بر استفاده گسترده از فضای مجازی است اما در زمانه یورش گرگ‌های داخلی و خارجی که زن، زندگی و خانواده ایرانی را هدف قرار داده‌اند، می‌توان برخوردهای فنی، حقوقی و محتوایی با این درگاه‌های ارتباطی را از نظر دور داشت؛ خواسته همگانی فراهم آوردن محیط‌های پاک مجازی و حقیقی است و حاکمیت باید به این خواسته، جامه عمل بپوشاند.