شورای شهر و شهرداری رودرروی یکدیگر

چالش انتصاب‌های شهردار تهران

موضوع انتصاب‌های شهرداری تهران این‌روزها حسابی جنجالی شده است. این‌موضوع درست از انتصاب اولین معاون نجفی آغاز و موجب اعتراض اعضای شورای شهر تهران شد. اعضا به سن معاونان جدید معترض بودند و از انتصاب افراد بازنشسته در شهرداری گله داشتند. حتی‌برخی از آن‌ها می‌گفتند که نجفی حداقل باید آنها را در جریان انتصابات خود قرار می‌داد.

اما ماجرا به همین جا ختم نشد و با هر انتصاب جدیدی در شهرداری تهران، صدای اعتراضات بلند و بلندتر می‌شد. تا اینکه بعد از اعلام انتصابات در شهرنوشت، اختلاف نظر میان شهردار و سایر اصلاح‌طلبان علنی‌شد. برخی به نجفی به‌جای اصلاح طلب، واژه مصلحت‌طلب لقب دادند و از انتصاب اصول‌گرایان در شهرداری تهران گله کردند اما نکته جالب که در این هیاهو دیده‌نشد، برخی انتصابات فامیلی در شهرداری مناطق بود. شنیده شده که یکی از شهرداران مناطق 22 گانه تهران که از قضا خانم نیز هست، حکم مشاور برای پسر خود صادر کرده است.
حتی در شورای شهر تهران نیز یکی از اعضا فامیل خود را برای عضویت در فلان کمیسیون معرفی کرد که خوشبختانه این عضویت رأی نیاورد. این‌گونه رفتارها تبدیل به پاشنه آشیل شهرداری تهران شده است تا‌جایی که رسانه‌های مخالف نجفی، همین پاشنه را نشانه رفته و در صدد استفاده از ضعفی هستند که خود نجفی سبب پدید آمدن آن شده است.

انتصاب قانونمند!
در دو ماهی که شهردار جدید تهران فرمان این شهر را در دست گرفته، حاشیه‌های زیادی ایجاد شده است. انتصابات جدید آقای محمدعلی نجفی باعث شد تا بار‌دیگر صدای منتقدان آقای شهردار دربیاید. این‌بار حضور بازنشستگان، بهانه این صدا بود.
آقای محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران
در این باره به «صبح نو» می‌گوید: «انتصابات در شهرداری در دوره جدید براساس اصولی بوده که در زمان انتخاب وی مطرح شده است؛ البته اخباری هم درباره انتصابات جدیدی مطرح شده و شنیده‌ام که این الگو در معاونان رعایت شده است.»
او ادامه می‌دهد: «البته در کنار انتصاب‌هایی که بر اساس اصول انجام شده است، تعدادی از مدیران هم از میان بازنشستگان هستند. در مناطق هم در برخی از پست‌ها افراد بازنشسته انتخاب شده‌اند که در این انتخاب‌ها شاید اشتباهاتی نیز وجود داشته باشند.»
او می‌گوید: «مسلماً اگر درباره انتصابات در جایی اشتباهی شده باشد یا گزارشی برای ما ارسال شود، حتماً به آن رسیدگی خواهیم کرد.»

نظارت بر انتصابات
شورای شهر تهران که شهردار را انتخاب می‌کند، می‌تواند بر انتصاب‌های شهردار نیز نظارت داشته باشد؛ از این رو انتظار می‌رود تا نمایندگان شهر تهران بتوانند با نظارت دقیق‌تر و دخالت در این پروسه از حضور افراد بازنشسته به عنوان مدیر شهری جلوگیری کنند تا فرصت برای حضور جوانان فراهم شود.
میرلوحی در پاسخ به این سؤال که آیا شما استفاده از بازنشستگان در شهرداری را منع نمی‌کنید؟ ادامه می‌دهد: «وقتی می‌گوییم باید از جوانان استفاده شود در این مسأله استفاده نکردن از بازنشستگان گنجانده شده است. باید از جوانان تحصیل‌کرده و خلاق و با‌انگیزه درمدیریت شهری استفاده شود. البته می‌توانیم از تجربه افراد مسن هم استفاده کنیم اما اولویت با جوانان است.» او می‌گوید: « برخی از انتصابات در مناطق و برخی از سازمان‌های دیگر بدون حکم شهردار صورت گرفته است که شورا در این‌باره اقداماتی را انجام خواهد داد. باید خواست مردم مورد توجه قرار بگیرد و تغییر رویکرد اساسی در مسائل و حوزه‌های مختلفی رخ دهد.» عضو شورای شهر تهران با رد این موضوع که شورا در انتصابات شهردار تهران مداخله نخواهد کرد، ادامه می‌دهد: «کسانی باید روی کار بیایند که انگیزه‌ای برای کار داشته باشند؛ اینگونه نیست که شورا گزینه‌هایی را که شهردار تهران انتخاب می‌کند معرفی کند اما بر انتخاب افراد ناظر خواهیم بود. انتخاب‌ها باید بر اصول 16 گانه اولیه‌ای که مطرح شده، باشند.»

التیماتوم شورا
با توجه به مواردی که در اصول 16 گانه برای انتصابات در روز انتخاب شهردار، مطرح شد، شورا با توجه به عدم‌رعایت موارد مطروحه و با توجه به انتصاب چند مدیر بازنشسته، به شهرداری و این مدیران فرصتی داد تا خودشان بروند.
میرلوحی درباره فرصت پنج روزه شورای شهر برای استعفای مدیران بازنشسته شهرداری می‌گوید: «این موضوع را شنیده‌ام و اینکه آیا شمول این مصوبه مناطق شهرداری یا معاونان شهرداری است، دقیقاً نمی‌دانم اما طبیعی است که ما و نجفی قانون را رعایت خواهیم کرد و در این اینجا هم مثل سایر بخش‌ها عمل می‌کنیم.»
آقای محمد سالاری نیز درباره انتقاداتی که به انتصاب‌های شهردار تهران می‌شود، به فارس گفته است: «ما به‌عنوان اعضای شورای شهر به نمایندگی از مردم در این شورا حضور داریم. در این دوره از انتخابات، شهروندان تهرانی لیست امید را به شورا فرستادند تا شاهد تغییراتی در مدیریت شهری باشند. به مدیران بازنشسته شهرداری تهران برای استعفا، مهلت ۵ روزه داده شده و در این باره کمیسیون حقوقی شورای شهر در حال پیگیری است.»
وی ادامه داد: «مطالبه افکار عمومی از اعضای شورای پنجم، تغییر جدی است و ما هم در همین راستا نجفی را به‌عنوان یکی از نخبگان ملی کشور که در پست‌های کلیدی مسوولیت داشته و موفق نیز بوده، به‌عنوان شهردار تهران انتخاب کردیم و شهردار نیز اختیار انتصابات را دارد و نمی‌توان از آن ایراد گرفت. ما به نمایندگی افکار عمومی باید این دغدغه‌ها را به شهردار تهران منتقل کنیم، اگر فسادزدایی، شفاف‌سازی و اجرای طرح جامع و تفصیلی را خواهان هستیم، نیاز‌است که در مجموعه شورا و شهرداری، مدیران منتصب، به ضرورت تغییر باور داشته باشند.»

شاخص‌های کمرنگ
شاخص‌هایی را که برای انتصاب نیروهای کارآمد باید در انتصابات شهردار تهران رعایت می‌شده، دیده نمی‌شود و این اتفاقی است که شاید باعث شده تا التیماتوم شورا به شهرداری مطرح شود. سالاری گفته است: « بعضاً در انتصابات شهردار تهران شاخص‌های مدنظر کمرنگ‌تر مشاهده می‌شود و شائبه‌هایی در انتصابات وجود دارد که به‌رغم اینکه در چهار سال آینده تمام قد در کنار شهردار تهران خواهیم بود، ولی این حمایت و همراهی تمام‌قد را نافی انتقادات افکار عمومی نمی‌دانیم. بنابراین همکاران ما در جلسه روز گذشته برخی از دغدغه‌هایی را که از سوی شهروندان منتقل شده بود، به شهردار تهران تذکر دادند.»  به هرحال اداره شهر تهران نیاز به نیروهای جوان، خوش‌فکر و با انگیزه‌ای دارد که بتوانند با خلاقیت این شهر را پیش ببرند. استفاده از تجربیات شاید مفید باشد اما باید فرصتی هم به نیروهای جوان داد.