سرمقاله

وابستگی مدرن

وابستگی اقتصادی ریشه وابستگی‌ها و اسارت ملت‌هاست. قدرت‌های استعماری در پی موج استقلال طلبی ملت‌ها، سلطه خود را از طریق استعمار اقتصادی تداوم بخشیدند به گونه‌ای استعمار نوین با ظاهری مدرن، منافعی سرشارتر نصیب استعمارگران کرده است. انقلاب اسلامی اما از بدو پیروزی، ضرورت قطع وابستگی اقتصادی از طریق مقاومت و اتکای به توان داخلی را راهبرد اقتصادی خود قرار داد. «شعار ما می‌توانیم» امام خمینی؟ره؟در خیلی از میدان‌های عملیاتی کشور جواب داده و شاهد رشد قابل ملاحظه‌ای از پیشرفت و آبادانی در ایران اسلامی بوده‌ایم. اما عرصه اقتصاد کشور با وجود تلاش‌های فراوان  همچنان گرفتار مصائب بسیاری است که هم موجبات نارضایتی مردم را بدنبال داشته و هم طمع دشمنان انقلاب را به زمینگیر کردن بزرگترین چالش خود، زنده نگه داشته است. برای برون رفت از این دام، راه همان است که امام عظیم الشأن نشان دادند و رهبر معظم انقلاب با شعار اقتصاد مقاومتی آن را پی گرفته‌اند. رهایی از فشارهای اقتصادی دشمنان زمانی محقق خواهد شد که شعار «مامی توانیم» در مسوولان کشور به باور تبدیل شود و از امید به قدرت‌های بیگانه برای مدد رساندن و گره گشایی، دست بشویند.  در غیر این صورت باید منتظر بازگشت وابستگی دوباره کشور در اشکال گوناگون آن و بلکه سخت‌تر از گذشته بود.