سرمقاله

نرمش جایز نیست

آقای روحانی در آستانه سفر به سازمان ملل، خطاب به آمریکایی‌ها اعلام کرده است که اگر آنها اخلاق بدشان را کنار بگذارند، می‌توانند سرسفره برجام بنشینند و غذا بخورند. رئیس جمهور این نکته را هم افزوده: مساله برجام نیاز به توضیحاتی دارد و جلساتی در آنجا راجع به برجام خواهد بود. درباره این اظهارات آقای روحانی چند ملاحظه وجود دارد؛ اول آنکه انتظار است رئیس جمهور محترم در برابر نقض عهدهای مکرر آمریکایی‌ها زبانی قاطع و صریح در دفاع از حقوق کشور و ملت داشته باشد. رفتار آمریکایی‌ها به ویژه حاکمان جدید کاخ سفید به گونه‌ای است که در برابر منافعی که برجام نصیب آنان کرده و آنها را به اهداف و مقاصد خود رسانده، هرگز حاضر نیستند کمترین منفعتی نصیب ملت ایران شود و در ماه‌های اخیر، تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا هم روح و هم جسم برجام را به نابودی بکشانند. لذا در برابر این جمله رییس جمهور باید گفت آمریکایی‌ها زیر میز برجام نزنند، سر سفره نشستن و غذا خوردنشان پیشکش! نکته دوم اما به توضیح رئیس جمهور درباره برگزاری جلساتی برای ارائه توضیحات درباره برجام بازمی گردد. البته در این جمله آقای روحانی ابهام وجود دارد و معلوم نیست منظور از برگزاری این جلسات با چه کسی یا چه کشوری است!؟‌ اگر منظور اروپایی‌ها هستند که متاسفانه آن‌ها خود ضمن نقض برجام، با وجود مذاکرات مکرر وزیر امور خارجه کشورمان در برابر عهدشکنی آمریکایی‌ها کاری از پیش نبرده‌اند و بعید است که شرکای اروپایی برجام بیش از این مایه‌ای برای حفظ برجام بگذارند؛ اما اگر منظور از ارائه این توضیحات، امید بستن به مذاکره مجدد با آمریکایی‌هاست، قطعاً راهی است به خطا و به صراحت باید گفت: آزموده را آزمودن خطاست.