سرمقاله

دست برتر نظام

مراسم تشییع و تدفین مرحوم آیت‌الله هاشمی به‌عنوان یكی از جلوه‌های انقلاب اسلامی و وحدت ملی ثبت شد. حضور صدها هزار نفری مردم در این مراسم به واسطه اقامه نماز رهبری معظم انقلاب بر پیكر آقای هاشمی و نیز قدرشناسی از زحمات و خدمات آن بزرگمرد بود‌. گرچه خناسان این واقعه را فرصتی تازه برای فتنه‌گری‌های خود می‌خواستند و كوشیدند از نخستین لحظات انتشار خبر فوت آقای هاشمی تا مراسم تشییع و تدفین به نفع خود استفاده كنند اما جز سرخوردگی و ناكامی چیزی نصیب آنها نشد. شاید كسانی به سردادن چند شعار توسط عده‌ای انگشت‌شمار در یك حضور صدها هزار نفری دل‌ خوش كرده باشند؛ اما وقتی مردم هیچ همراهی با آنان نكرده و آنان را مورد اعتراض‌ قرار دادند؛ این به معنی یك افتضاح و شكست مسلم برای فتنه‌گران است. این جریان در هفت سال گذشته هم بسیار كوشید با استفاده از ظرفیت امثال آقای هاشمی، از ایشان «منتظری» دومی علیه نظام بسازد اما رهبری انقلاب با هوشمندی و درایت كم‌نظیر این فرصت را از دشمن گرفت تا پرونده سیاسی آقای هاشمی در چارچوب نظام بسته شود و درگذشت او نماد وحدت ملی و اقتدار نظام شود.