سرمقاله

خودزنی آمریکایی

آمریکایی ها که پس ازحملات مشکوک و شائبه دار به مرکز تجارت جهانی، خود را بر مردم منطقه غرب آسیا تحمیل کردند، اکنون در وضعیت مناسبی به لحاظ امنیت قرار ندارند. هر روز از گوشه و کنار می‌شنویم که کاروان نظامیان این کشور مورد حمله مردم بومی قرار می‌گیرند که این خود نشان دهنده نفرت جامعه عربی از آنهاست. مضافا اینکه طرح سازش دولت های عربی بارژیم اسرائیل، با مقاومت ملت‌های منطقه مواجه گشته و دورنمای ضعیفی را از عادی سازی روابط با تل آویو در معرض دید واشنگتن قرار داده است. خاصه در عراق و در اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، آمریکایی‌ها برای آنکه از زیر بار قانون پارلمان این کشور مبنی بر خروج از عراق فرار کنند، مرتبا مشغول نگارش سناریوهای  ضدامنیتی علیه نیروهای وفادار به گفتمان مقاومت، هستند؛ از جمله اینکه این نیروها به دفعات سفارت آمریکا در بغداد را مورد حملات راکتی خود قرار داده اند و امنیت ساکنان سفارت را به خطر انداخته اند. آمریکایی ها برای حفظ جان خویش، کارشان به خودزنی رسیده است و با سیاست‌های نابخردانه حتی تازه‌واردان عرصه سیاسی را نیز به خنده و تعجب منتهی به تمسخر وا می دارند. آمریکا زمان زیادی است که با توهم پوشالی خود در جهان فکر 
می‌کند ابرقدرتی شکست ناپذیر است و زهی خیال باطل.