سرمقاله

تنظیم بودجه ۱۴۰۰

چندی پس از آنکه رییس مجلس در نامه ای خطاب به رییس جمهور، لایحه بودجه سال آینده را بنابر بررسی های کارشناسی نمایندگان، نیازمند اصلاحات اساسی دانست، روز گذشته رییس‌جمهور، حسن روحانی خلاف جهت حرکت کرد و لایحه مزبور را دقیق و منسجم توصیف کرد. این درحالیست که علاوه بر نمایندگان کارشناسان اقتصادی بیرون از مجلس نیز باور دارند که این لایحه به دلیل غیرواقعی بودن منابع درآمدی و اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی، کشور را در سال آینده دچار کسری بودجه و بحران مواجه خواهد کرد. با وجود توصیفات خارق عادت آقای روحانی از دستپخت بودجه ای دولت ، هنوز امکان مذاکره داخلی بر سر اصلاح آن وجود دارد و علاوه بر مجلس، بهتر است دولت نیز به مسیر مذاکرات فی مابین پاستور و بهارستان بپیوندد تا با تدوین بودجه ای واقعی، دخل و خرج کشور تنظیم شده و مردم نیز برخلاف این سال‌ها، کمتر متحمل روند ضررهای نهادینه شده دولتی گردند.امید است که شیرینی عمل به فرمایشات رهبر انقلاب مبنی‌بر  مذاکره میان مسوولان در مذاق مردم احساس شود و دولت بتواند در ماه‌های پایانی فعالیت خود خاطره‌ای خوش در اذهان به جا بگذارد.