نکته

امان از حرف مردم

عارف چراغیخبرنگار گروه زندگی

قضاوت ‌کردن اعمال و رفتار دیگران یکی از مشکلات بزرگی است که خیلی از آدم‌ها به آن دچارند؛ قضاوت‌هایی که معمولا از روی نادانی انجام می‌شود و می‌تواند ضربه‌های بزرگ و مهلکی به افراد بزند. اغلب مردم قادر نیستند باطن دیگران را ببینند و از روی ظاهر، آنها را قضاوت می‌کنند. در واقع مردم همیشه از دید سوم‌شخص در حال نگاه ‌کردن به شما هستند؛ مثلا نوجوانی را تصور کنید که در مدرسه همیشه نمره‌های ضعیفی گرفته و مورد تمسخر هم‌کلاسی‌هایش قرار می‌گیرد. همین نوجوان اما از بچگی مرد خانه شده و مجبور است بعد از مدرسه کار کند تا خرج خانه را دربیاورد. شاید به همین دلیل است که همیشه به ما گفته‌اند و حتی در ادبیات و شعر و مثل‌هایمان آمده است که کمترین توجه را به حرف مردم داشته باشید.