sobhe-no.ir
995
شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
7
یادداشت

مدیرباجی‌ها

صادق ذوفن دبیر جشنواره ایتات (ایده‌ها و تجربیات آموزشی و تربیتی)

«صبح‌نو» در گفت‌وگو با کارشناسان، وضعیت کشاورزی نوین و استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری را بررسی می‌کند

حفظ آب در خاک کشور

گزارش زهرا اردشیری / آبیاری زمین های کشاورزی از روزگاران گذشته با روش های ساده انجام می‌شد اما امروزه روش های علمی گوناگونی برای آبیاری به کار می‌رود؛ هر یک از این روش‌ها اگر به طور درست و در جای مناسب به کار برده شوند، به پیشرفت کشاورزی کمک بسیار خواهند کرد.

شماره‌های پیشین