sobhe-no.ir
995
شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
12
خبر

کتاب «پاریس از دور نمایان شد» یک روایت ناب و خالص از رفتار رجال قاجار در خارج از کشور است

قاجاری به سفر

«داخل شهر پاریس شدم که این شهر دارالسرور شهرهای فرنگستان و پایتخت دولت جمهوری فرانسه است و آوازه نکویی و آبادی آن عالم‌گیر است و تمام خلق عالم آرزوی دیدن این شهر قشنگ غم‌زدا را دارند. زمین آن از هر جهت بر تمام پایتخت‌‌‌های آباد دنیا شرف و افتخار دارد. مردمانش همه با علم و باتربیت‌‌ترین ملل بیدار روی زمین هستند»؛ این جملات متملقانه را میرزا عبدالرئوف در وصف شهر پاریس در سال 1281 شمسی نوشته است؛ اتفاقی که عمدتا در آن دوران به صورت رایج انجام می‌شده است تا رجال و دولتمردان کشور سفرهای بدون نفع برای کشور را انجام دهند.

شماره‌های پیشین