sobhe-no.ir
967
یکشنبه، ۱۵ تیر ۱۳۹۹
11
نکته

عضو شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه کتاب تهران می‌گوید اختیار برگزاری نمایشگاه کتاب به ستاد ملی کرونا واگذار شده است

به نمایشگاه کتاب‌99 فکر نکنید

گفت‌وگو مصطفی وثوق‌کیا / تیرماه هم به میانه رسید اما خبری از نمایشگاه کتاب نیست. همه امید ناشران کشور به میانه تابستان بود که گویا آن هم در حال از بین رفتن است. اوج‌گیری مجدد کرونا درکشور و بازگشت محدودیت‌ها در استان‌های قرمز کشور هرگونه برگزاری نمایشگاه کتاب را در هاله‌ای از ابهام برده است، خصوصا اینکه آخرین زمان برگزاری نمایشگاه کتاب در شهریورماه است و حداقل باید دوماه صرف آماده‌سازی زیرساخت‌های نمایشگاه کتاب تهران شود. هرچند ناشران هنوز ناامید نیستند اما چشم‌اندازی برای برپایی نمایشگاه کتاب هم متصور نیستند.

شماره‌های پیشین