sobhe-no.ir
938
سه شنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
12
خبر

نقد و بررسی فیلم «جوجه خرگوش» که در مظلوم‌نمایی کودکان یهود ساخته شده است

کودکانی که فیلم نمی‌شوند

یادداشت عارف افشار / سینما به ما آموخت که فانتزی همان قصه‌های رویاگونه‌ای است که با عالم واقع فرسنگ‌ها فاصله داشتند و در کودکی برایمان می‌بافتند؛ خاصه کاربردش هم خواب‌کردن ما بوده نه بیشتر. اهل فن معترفند که فانتزی‌سازی یک هدف داشته و دارد و آن یک، چیزی نیست جز طفره و گریز از واقعیت.

شماره‌های پیشین