sobhe-no.ir
933
سه شنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
14
خبر

آیا عصر راویان اثرگذار جهادهای مردمی با پایان دفاع مقدس، تمام شده است

چشم به راه آوینی

گزارش فاطمه ترکاشوند / آیا در جبهه روایتگری فعالیت‌های جهادی فعلی سال‌های اخیر که ظاهری متفاوت با سال‌های دفاع مقدس اما باطنی مشابه آن‌ها دارند، چهره‌های موثری چون سید مرتضی آوینی داریم؟ صداهایی که از خودشان عبور کرده باشند و این جهادها را با محوریت آدم‌های ساده و بی‌آلایش کف این سنگرها، صادقانه و درست روایت کنند. جهاد تمام نشده اما چرا خبری از راویان جهاد و روایت‌های موثرشان نیست؟ شاید باید دنبال ویژگی‌هایی بگردیم که آوینی را راوی منحصر به فرد دفاع مقدس كرد.

شماره‌های پیشین