sobhe-no.ir
930
شنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
3
آیا ایران در مهار ویروس شایع موفق بوده است

کشورداری در محک کنترل کرونا

یادداشت دکتر حسن دانایی‌فرد استاد مدیریت دانشگاه تربیت مدرس / بحران، فاجعه و رویدادهای غیر‌مترقّبه از خواص ذاتی این جهان است که خاستگاه آن ممکن است به جوهره طبیعت برگردد یا دست انسان در کار باشد. علت آن هرچه باشد در عصر وجود حکومت و دولت کنترل، همه این پدیده‌ها تا حد ممکن از وظایف اصلی حکومت‌ها و دولت‌هاست. پدیده کرونا نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ پدیده‌ای که همه کشورهای جهان و از جمله ایران را تحت‌تاثیر خود قرار داده است. چند ماهی است کیفیت کشورداری حکومت و دولت ایران در بوته آزمون قرار گرفته است. بدون از سر گذراندن بحران‌ها نمی‌توان در مورد کشورداری حکومت‌ها سخن به میان آورد. به نظر شما منظور از کشورداری چیست؟

شماره‌های پیشین