sobhe-no.ir
928
سه شنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
12
نکته

وزارت کار و ارشاد، فرصت کرونا را غنیمت بشمرند

فاطمه ترکاشوندخبرنگار گروه فرهنگ

سریال «وست‌ورلد» آخرین محصول تمدن آمریکایی از حکومت شهوت و غضب بر «غرب وحشی» می‌گوید

وحشی‌گری به روایت سینما

یادداشت فاطمه ترکاشوند / فیلم‌ها مخصوصا فیلم‌های تخیلی و علمی-تخیلی، خواه ناخواه، چیزهای زیادی درباره آن جهان فکری می‌گویند که ایده‌هایشان در آن‌ها زاییده شده و رشد یافته است. به نظر شما ایده مرکزی سریالی مثل «وست‌ورلد» جاناتان نولان یا فیلم‌هایی چون «پرتقال کوکی» استنلی کوبریک، در کدام جهان فکری زاده شده‌اند؟ چطور می‌شود که انسانی، حالا چه با زاویه‌ دید انتقادی و چه با زاویه ‌دید اثباتی، جهانی تخیلی را می‌سازد که در آن، شخصیت‌ها جز ارضای قوه غضبیه و شهویه خود چیز دیگری نمی‌خواهند.

شماره‌های پیشین