sobhe-no.ir
904
شنبه، ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
35
نمودار بکشید، چالش‌های رسانه پرقله‌ترین حوزه خواهد بود

چالش‌های عرصه فرهنگ‌و‌هنر ایران‌98 را روی خط زمان گذاشتیم

سال‌98 احتمالا از جهت تعدد و تنوع در بحران‌های پیش آمده برای مردم ایران در تاریخ 40‌سال اخیر بی‌سابقه بوده است. در بسته بحران‌دانی امسال از بلایای طبیعی نظیر سیل گرفته تا بحران‌های سیاسی نظیر اغتشاش‌های آبان‌ماه و شرارت دشمن خارجی در ترور سردار سلیمانی وجود داشت و تنش‌زایی‌های اقتصادی مثل افزایش قیمت بنزین و در آخر شیوع بیماری کرونا تقریبا فهرست را تکمیل کرد. به همین اعتبار، پررنگ‌ترین مسأله فرهنگی سال‌98 را هم باید همین شیوه مواجهه رسانه‌ای ارگان‌ها خصوصا صداوسیما با این بحران‌ها و کنترل آن‌ها دانست. با این حال اگر نمودار تنش‌های سال‌98 را ترسیم کنیم، حوزه فرهنگ‌و‌هنر هم به نوبه خود در ایجاد ماکسیمم‌های تنش سهم به‌سزایی داشته است. در این خط زمان به بررسی چالش‌های فرهنگی و هنری امسال پرداختیم تا به شما در پیدا کردن و جایابی این حوزه در الگو و چیدمان کلی وضعیت ایران‌98 کمک کنیم.

شماره‌های پیشین