sobhe-no.ir
904
شنبه، ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
18
نکته

برای یکدیگر دعا کنیم

گزارش «صبح‌نو» درباره محمدعلی نجفی، سیاستمدار اصلاح‌‌طلب که حادثه‌ای بزرگ در شهر رقم زد را بخوانید

مردی برای تمام فصول

سال پرماجرای 98 در مدیریت شهری تهران هم فراز و فرودهای عجیب و بسیاری را پشت سرگذاشت اما در راس همه این ماجراهای باورنکردنی باید ارتکاب قتل از سوی آقای محمدعلی نجفی، شهردار اصلاح‌‌طلب تهران را قرار داد؛ ماجرایی که در تاریخ بلدیه تهران بی‌سابقه است و شوک عظیمی به افکارعمومی، آن هم نه فقط در تهران که در کل کشور وارد کرد.

شماره‌های پیشین