sobhe-no.ir
893
دوشنبه، ۰۵ اسفند ۱۳۹۸
16
هشتگ‌های روز

آقای اصغر شهید

عینســـــــتاغـــــــــرام

امید مهدی‌نژاد

بازتاب

بازنمای نقدها و نگاه‌ها درباره صبــــــــــــــح نو

صبح نو

بازتاب

بازنمای نقدها و نگاه‌ها درباره صبــــــــــــــح نو

    واکنش به گزارش 16 هزار پرنده مهاجر تلف شدند
  گزارش بسیار خوب و جامعی بود و متاسفانه با خوندن این مطالب دل انسان به رنج میاد.


    واکنش به گزارش کرونا علیه فرهنگ
  باتوجه به شیوع این بیماری در کشور خیلی از فعالیت‌ها و رخداد‌های فرهنگی کشور به تعطیلی کشیده شده‌اند .

captcha
شماره‌های پیشین