sobhe-no.ir
891
شنبه، ۰۳ اسفند ۱۳۹۸
11
نکته

فاطمه ترکاشوند خبرنگار گروه فرهنگی

ترکیب کمیسیون فرهنگی ادوار گذشته مجلس از جهت جناح سیاسی و تخصص فرهنگی چگونه بوده است؟

انتخاب هوشمندانه، کنش سیاسی موثر اهالی فرهنگ‌و‌هنر

گزارش فاطمه ترکاشوند / کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی را باید در میان کمیسیون‌های مهم مجلس، منزوی‌ترین آن‌ها دانست. کمیسیونی که نامش زیاد شنیده می‌شود اما کمتر تاثیر محسوسی در حوزه قوانین مورد نیاز در حوزه فرهنگ و هنر از آن دیده می‌شود. امروز که دیگر تکلیف اعضای احتمالی این کمیسیون در مجلس یازدهم شورای اسلامی مشخص شده، فرصت مناسبی است تا درباره اهمیت قرار گرفتن در این جایگاه و فرصت‌های بسیار نمایندگان مجلس خصوصا در کمیسیون مربوطه حرف بزنیم.

شماره‌های پیشین