sobhe-no.ir
889
چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
7
نکته

چند هفته بیشتر فرصت ندارید

زهرا اردشیری خبرنگار گروه زندگی

افزایش جمعیت کهنسال موجب برگزاری همایش سالمندی در پاییز‌99 شده است

برنامه‌ریزی برای فرداهای پیرسالی

خانواده، همیشه نهادی مقدس در فرهنگ ایرانی بوده است. اما این نهاد مقدس در سال‌‌های اخیر با هشدارهایی مواجه شده است که کارشناسان بارها درباره آن‌ها صحبت کرده‌اند. عدم تمایل خانوارهای جوان به زادآوری از یک سو و نیز افزایش آسیب اجتماعی طلاق در جامعه موجب شده است که از همین الان نیز سالمندان کشور و گروهی که در آستانه سالمندی قرار دارند در وضعیت بحران قرار بگیرند.

شماره‌های پیشین