sobhe-no.ir
884
چهارشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
14
خبر

یادداشتی بر کتاب «ازپیله تا پروانگی» سروده محمد رضا روزبه

بینا شعر

یادداشت مرضیه رحیمی / نوسروده‌های محمدرضا روزبه، از تیرماه‌1395 تا دی‌ماه‌1396، در مجموعه‌ای با نام «از پیله تا پروانگی» گردآوری شده است. مُهر «نیمایی» بودن بر پیشانی این دفتر، ما را وامی‌دارد که در جست‌وجوی دوری یا نزدیکی این شعرها، از مرکز شعر نیما باشیم و نیز فاصلۀ زیبایی شناختی‌شان از شعر او. «کیرکه گارد» می‌گوید: «آنکس که می‌خواهد کاری کارستان کند، نخست باید پدری برای خود بیافریند.» محمدرضا روزبه در این مجموعه با شناخت و آگاهی از ادبیات دیروز و امروز و در پیوند زدن شعر خود با نیما -پدر شعر نو- معاصریت خود را به اثبات رسانده و با فرم و ساختاری منسجم توانسته است کارِ کارستان خود را «از پیله تا پروانگی» به خوبی به سرانجام برساند.

نگاهی به سوابق محمدرضا روزبه

شماره‌های پیشین