sobhe-no.ir
883
دوشنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
3
یادداشت

خروج از دایره «نخبگان معمولی»

دکتر حامد حاجی‌حیدری عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

«صبح‌نو»مصادیق نماینده مردمی را بررسی کرد

انتخاب قانون‌گذار اصلح؛ چه کسی و چگونه

گزارش نیره ساری / ایمان، شجاعت، روحیه جهادی و انقلابی و طرفدار عدالت بودن؛ این‌ها تمامی ویژگی‌هایی است که در نگاه رهبری انقلاب برای انتخاب نماینده اصلح ذکر شده است و این روزها درباره آن زیاد می‌شنویم. اما در واقعیت چه کسانی می‌توانند مصداق روشن از این کلیدواژه‌ها باشند. افزون بر این چگونه می‌توان دست به انتخاب زد؟

شماره‌های پیشین