sobhe-no.ir
877
یکشنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
11
گزارش «صبح‌نو» درباره شکایت مسافران قطار مشهد- تهران را بخوانید

قطاری که برای نماز توقف نکرد

گزارش «صبح‌نو» از ایجاد تعادل در بازار گوشت قرمز کشور را بخوانید

دام تولید داخل، نیاز بازار را تأمین می‌کند

گوشت قرمز یکی از اصلی‌ترین مواد پروتئینی مورد استفاده خانواده‌هاست که در سال گذشته رکوردشکنی عجیبی از نظر قیمتی برجای گذاشت. قیمت گوشت حتی تا 120‌هزار تومان در هر کیلو هم رسید تا موجب شود بسیاری استفاده از گوشت قرمز را فاکتور گرفته و از ناچاری به استفاده از دیگر مواد حاوی پروتئین روی بیاورند.

شماره‌های پیشین