sobhe-no.ir
876
شنبه، ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
2
نکته

ضربه مغزی مسری

سازوکار تعیین لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلابی متفاوت‌تر از دوره‌های قبلی است

تجربه دموکراتیک انقلابیون

روز گذشته لیست 90 نفره شورای ائتلافی نیروهای انقلابی منتشر شد؛ لیستی که مورد تایید قاطبه نیروهای ارزشی است و قرار است بعد از این و با انتخاب کارشناسانه «کمیته انتخاب» به لیست 30 نفره تهران منتج شود.

شماره‌های پیشین