sobhe-no.ir
866
چهارشنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۸
9
نگاهی به دو بار فرار محمدرضا پهلوی از ایران

مردم تبعیدش كردند

هر دو شاه پهلوی، آخرین خاندان سلطنتی در ایران در خارج از كشور مردند. رضاخان را انگلیسی‌ها در بحبوحه جنگ دوم جهانی تبعید كردند و محمدرضا را مردم با انقلاب خود از كشور فراری دادند. محمدرضا پهلوی در 26‌دی‌ماه‌1357 و با اوج‌گیری اعتراضات مردمی و اعتصاب‌های سراسری از ایران گریخت اما این اولین فرارش نبود. در سال‌1332 و در زمان دولت مردمی دكتر مصدق هم او از كشور گریخته بود كه با كودتای انگلیسی - آمریكایی 28‌مرداد توانست به ایران بازگردد. شاه شاید با همین سابقه بود كه فكر می‌كرد می‌تواند دوباره به تاج و تخت خود برگردد ولی این‌بار با وقوع انقلاب اسلامی در ایران فرار او بی‌بازگشت ماند. محمدرضا پهلوی پس از آوارگی در 6‌كشور سرانجام در مصر و در حسرت سلطنت بربادرفته‌اش به زیر خاك رفت. در گزارش امروز و به مناسبت سالگرد فرار دوم شاه از ایران به بازخوانی هر دو فرار پرداخته‌ایم.

شماره‌های پیشین