sobhe-no.ir
825
چهارشنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۸
9
همه‌چیز درباره بنزین كه این روزها زیاد از آن می‌شنویم

بدبوی دردسرساز

این روزها زیاد از بنزین می‌شنویم. بنزین مایعی است كه داخل باك خودرو می‌ریزند تا وسیله نقلیه حركت كند؛ یك منبع انرژی البته ازنوع تجدیدناپذیر. یعنی طبیعت برای ساخت مجدد آن شاید به چندهزار سال دیگر زمان نیاز داشته باشد. پس باید ارزش آن را دانست؛ افزون بر آنکه بدانیم فقط از 15درصد نفت خام می‌توان بنزین گرفت. با این حال به راحتی آن را می‌سوزانیم و از زندگی‌مان لذت می‌بریم. بحث گرانی بنزین، قدرت پایین خرید مردم و افزایش ناگهانی در این شرایط دشوار اقتصادی به جای خود اما بد نیست نگاه دیگری هم به این مقوله داشته باشیم. گزارش امروز، ما را بیشتر با این بدبوی دردسرساز كه این روزها بد آتشی به پاكرده آشنا می‌كند.

شماره‌های پیشین