sobhe-no.ir
822
یکشنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۸
14
گزارش

رشد فروش حراج باران از 5/2 میلیارد تومان در نخستین دوره به 26 میلیارد در چهارمین دوره از ظرفیت‌های یک بازار جدید هنری خبر می‌‌دهد

ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی خوشنویسی را نشناخته بودیم

شامگاه جمعه چهارمین حراج خوشنویسی و هنرهای اسلامی ایرانی «باران» برگزار شد و رقم کل فروش این دوره را به ۲۶ میلیارد تومان رساند؛ اما حراج «باران» از کی جای خود را در میان دیگر حراج‌های ایرانی از جمله حراج ملی و حراج تهران باز کرد؟

شماره‌های پیشین