sobhe-no.ir
821
شنبه، ۲۵ آبان ۱۳۹۸
6
نکته

سیر تحول یک رفتار نابخردانه

عارف چراغیخبرنگار گروه زندگی /

«صبح‌نو» وضعیت مدارس ایرانی خارج از کشور را بررسی می‌کند

آموزشی گران به سبک قدیمی

گزارش مهدیه‌سادات شاهمرادی /با وجود پیشرفت‌های لحظه به لحظه تکنولوژی در دنیا، مدارس خارج از کشور در ایران همانند نیم قرن پیش سیاست‌گذاری و اداره می‌شود. هر ساله چند صد نفر از معلمان از طریق آزمون و گزینش و با حقوق ارزی، برای تدریس در مدارس ایرانی خارج از کشور اعزام می‌شوند. براساس آخرین آمارهای منتشرشده، در حال حاضر ۱۱ هزار مدرسه در ۴۶ کشور جهان مشغول به فعالیت هستند و بالغ بر ۱۴ هزار دانش‌آموز در حال تحصیل داریم. این درحالی است که می‌توان با روش‌های نوین آموزش از راه دور، در هزینه‌های آموزشی صرفه‌جویی کرد.

شماره‌های پیشین