sobhe-no.ir
821
شنبه، ۲۵ آبان ۱۳۹۸
15
یادداشت

در علوم انسانی فقیریم

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی استاد ادبیات دانشگاه تهران /

برنامه‌های هفته کتاب در یزد در حالی آغاز شد که انتظارات را برآورده نکرد

کم‌رمق و بی ‌سر و صدا

گزارش مصطفی وثوق‌کیا /تصور می‌شد که انتقال برنامه‌های هفته کتاب به شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها بتواند کمی از دولتی و سازمانی‌بودن هفته کتاب بکاهد اما به غیر‌از تک و توک برنامه‌های انجام‌شده، این مدل برگزاری فرقی با سایر برنامه‌هایی که در تهران برگزار می‌شد، نداشت، هر چند نفس برگزاری برنامه‌هایی در وسعت ملی در خارج از تهران، اقدامی مثبت است و باید ادامه پیدا کند.

شماره‌های پیشین