sobhe-no.ir
813
یکشنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۸
6
نکته

نوجوانان را دریابیم

مهدیه‌سادات شاهمرادیخبرنگار گروه زندگی

نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح کرد

تنوع مدارس، دوری از قانون اساسی

هر روز که از زمان طرح حذف تنوع مدارس در کشور می‌گذرد، نظارت و دیدگاه‌های بیشتری در‌این‌باره مطرح می‌شود. از یک سو، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس اعتقاد دارند این موضوع به عدالت آموزشی منجر می‌شود و از سوی دیگر، برخی فعالان عرصه تعلیم‌و‌تربیت معتقدند این کار تا مهر سال آینده قابلیت اجرایی ندارد و موجب بروز مشکلات فراوانی خواهد شد. این در حالی است که در قانون اساسی، بر آموزش همگانی و رایگان برای همه تأکید شده است.

مدارسی که حذف می‌شوند، کدام‌اند؟

صبح نو

نکته

نوجوانان را دریابیم

مهدیه‌سادات شاهمرادیخبرنگار گروه زندگی

نوجوانی سن بسیار حساسی است؛ آمارهایی که درباره مشکلات به‌وجودآمده برای نوجوانان وجود دارد، نشان می‌دهد که بی‌توجهی به این مشکلات می‌توانند نتایج دردناکی به‌دنبال داشته باشند. آمارهای جهانی در این ارتباط نشان می‌دهد که خودکشی، دومین عامل اصلی مرگ‌و‌میر در میان نوجوانان و جوانان 10 تا 24 ساله در جهان محسوب می‌شود. همچنین نرخ‌های مرگ‌و‌میر 
در نتیجه خودکشی از سال 1990 به این سو به‌خصوص در میان دختران نوجوان رشد داشته است اما این سکه روی دیگری هم دارد. خوشبختانه توجه به آموزه‌های دینی و نیز پرورش کودکان و نوجوانان در بستر خانواده و در کنار پدر و مادر باعث شده تا میزان خودکشی و رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان ایرانی بسیار پایین‌تر از کشور‌های غربی باشد اما این دلیل نمی‌شود که از توجه به اقتضائات سنی این گروه غافل باشیم. توجه به خلقیات و دگرگونی‌های فکری، رفتاری، جسمی و جنسی نوجوانان امری ضروری بوده و نیازمند آن است که والدین مهارت‌های لازم برای برخورد با نوجوانان را آموزش دیده و هرگونه واکنش‌های غیرعادی فرزندانشان به استرس، موقعیت‌های اجتماعی و کشمکش‌های خانوادگی و دوستانه را جدی بگیرند و درصورت تشدید آن‌ها با روان‌شناس و مشاور مشورت کنند.

captcha
شماره‌های پیشین