sobhe-no.ir
809
چهارشنبه، ۰۱ آبان ۱۳۹۸
14
خبر

بالاخره‌پخش‌آگهی‌های‌بازرگانی‌ازشبکه مخصوص خردسالان ‌منتفی‌شد

حذف‌مزاحم‌ازشبکه‌کودک

بالاخره و پس از مدت‌ها کلنجار، پخش آگهی‌های بازرگانی از شبکه کودک حذف شد. در ماه‌های اخیر مدیر این شبکه و همچنین مخاطبان نسبت به پخش این آگهی‌ها اعتراض کرده بودند.

شماره‌های پیشین