sobhe-no.ir
809
چهارشنبه، ۰۱ آبان ۱۳۹۸
12
خبر

ابهام و سردرگمی در ترسیم مسوولیت‌ سیاسی و اجتماعی نهادهای علمی‌

آیا نهادهای علمی نیازی به پاسخگویی ندارند

مهدی معافیدانش‌آموخته دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه تهرانیکی از مسائل پیش‌روی اهالی سیاست و اهالی علوم انسانی، ابهامی است که در نقش، کارکردها و مسوولیت‌های علوم انسانی و اجتماعی وجود دارد. به‌راستی روشن نیست که جامعه و سیاستمداران از علوم اجتماعی چه می‌خواهند و اهالی علوم انسانی و اجتماعی نیز درک روشن و صریحی از مسوولیت سیاسی-اجتماعی خود ندارند، مگر صرف تلاش و جهد علمی و آکادمیک. سیاستمداران و خط‌مشی‌گذران از علوم انسانی می‌خواهند که قدرت سیاسی را تولید و بازتولید کند، اما اغلب نمی‌دانند چگونه می‌توانند از آن بهره بگیرند. اهالی علوم اجتماعی و انسانی هم هرچند از سیاست و مسائل عملی و کاربردی‌سازی بسیار سخن می‌گویند، اما در واقع، از برج عاج به سیاست‌گذاری، اداره و اجرا می‌نگرند. اگر گفته شود که آکادمی ایرانی مسوولیتی نسبت به جامعه و اداره کشور ندارد، شاید سخن عجیبی به نظر بیاید اما برای سنجیدن این ادعا می‌توان از مفهوم «پاسخگویی» که در ادبیات خط‌مشی‌گذاری عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد، کمک گرفت.

شماره‌های پیشین